اختتامیه مسابقات «ره‌نشان» و تقدیر از برگزیدگان

اختتامیه نخستین دوره رویدادهای مساله محور بنیاد ملی نخبگان با حضور دکتر شریف زاده دبیر ستاد توسعه فناوری های حوره آب و انرژی

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی
//isti.ir/ZYFq